Dla mediów

 logopasjaZakład Aktywności Zawodowej, Zakład Produkcyjno - Usługowy „Wspólna Pasja” istnieje od 15 września 2009 r. W chwili obecnej zakład funkcjonuje jako zakład budżetowy posiadający status zakładu aktywności zawodowej nadany przez Wojewodę Śląskiego. Ideą powstania zakładu była chęć utworzenia przyjaznego miejsca do pracy, rehabilitacji, edukacji i doskonalenia zawodowego dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta i okolic oraz utworzenia taniej bazy żywieniowej dla najuboższych, średnio uposażonych i starszych, samotnych mieszkańców oraz młodzieży i studentów.

 

Zakład Aktywności Zawodowej, Zakład Produkcyjno -Usługowy „Wspólna Pasja” jest jedną z nielicznych możliwości pracy osób niepełnosprawnych zwłaszcza tych, które nie miałyby szansy zatrudnienia na wolnym rynku pracy bez przejścia odpowiedniego przygotowania zawodowego.

Działalność gospodarcza i rehabilitacyjna zakładu realizowana jest poprzez następujące pracownie: gastronomiczną (w tym Bar Mleczny), ogrodniczo - stolarską, rehabilitacyjną
i szkoleniową oraz usługi transportowe. Widać więc wyraźnie, że zakład prowadzi działalność wielokierunkowo poprzez co niepełnosprawni pracowni mogą realizować się w wielu płaszczyznach, na wielu poziomach rozwoju zawodowego, społecznego i osobistego.

Podejście wieloprofilowe do procesu edukacji i kształcenia niepełnosprawnych pracowników sprzyja włączeniu społecznemu, daje ogromne perspektywy przyszłej pracy zawodowej. Profil działalności zakładu pozwala także na bezpośrednie wyjście niepełnosprawnych pracowników do klienta. Wykonują oni swoją pracę z bezpośrednim kontaktem wykonawca-odbiorca- nie ma lepszej rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt utworzenia z pracowników zakładu stowarzyszenia działającego na rzecz innych osób niepełnosprawnych ( nie kwalifikujących się do zatrudnienia w zakładzie z przyczyn ustawowych) , mające za zadanie pozyskiwanie środków na ich szkolenie i podnoszenie kwalifikacji wszystko po to by mogli oni znaleźć zatrudnienie na wolnym rynku pracy.

W swojej działalności zakład podejmuje współpracę z wieloma instytucjami miejskimi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i ich środowisk co dodatkowo promuje ich aktywność wśród mieszkańców miasta.

Wyjątkowość i oryginalność istniejącego zakładu polega na tym, że to jednostka samorządu terytorialnego Gmina Żory podjęła inicjatywę stworzenia szansy dla niepełnosprawnych, ubogich i samotnych mieszkańców miasta. Obserwując ponad dwuletnią działalność zakładu stwierdzić można, że realizowanie podjętego przez Urząd Miasta przedsięwzięcia nie jest łatwe, ale z całą pewnością jest potrzebne i jak najbardziej wskazane. Z rozmów z mieszkańcami miasta wynika, iż trzeba łamać bariery i stereotypy. Trzeba pokazywać społeczeństwu, że niepełnosprawność nie wyklucza z życia społecznego, że bycie osobą niepełnosprawną to nie znaczy bycie kimś gorszym, trzeba pokazywać także to, że niepełnosprawny człowiek nie musi być obciążeniem dla pozostałej części społeczeństwa w którym funkcjonuje. Trzeba uzmysławiać ludziom, że niepełnosprawni nic nie chcą dostawać za darmo, chcą tylko akceptacji i stworzenia im warunków by mogli się realizować i na swoje utrzymanie zapracować. Uniwersalność i trafność podjętego przez nas działania zdecydowanie potwierdzają także liczne wizyty różnego rodzaju organizacji, spółdzielni socjalnych i jednostek samorządu terytorialnego chcących się wzorować na pracy zakładu.