Telefony

Telefon: 32 435 80 04

Portiernia
Tel. 32 43 58 004 wew. 31

Dyrektor zakładu / sekretariat / projekty / monitoring
Tel. 32 43 58 004 wew. 21, fax wew. 22

Z-ca dyrektora ds. usług i administracji

Tel. 32 43 58 004 wew. 37

Księgowość / główna księgowa
Tel. 32 43 58 004 wew. 24

Kadry / płace
Tel. 32 43 58 004 wew. 32

Księgowość / przetargi
Tel. 32 43 58 004 wew. 28

Administracja/dział techniczny
Tel. 32 43 58 004 wew. 25

Rehabilitacja
Tel. 32 43 58 004 wew. 27

Gastronomia
Tel. 32 43 58 004 wew. 40

Bar mleczny „Krówka”
Tel. 32 472 40 29

Dzienny dom pobytu „Senior +”
Tel. 32 724 42 41

Skip to content