Aktualności


DZ2018JK 

Oferta pracy

 Zakład Aktywności Zawodowej

Zakład Produkcyjno - Usługowy

"Wspólna Pasja" w Żorach

jest partnerem w realizacji projektu socjalnego pt

"Poprawa świadomości społecznej na temat zjawiska i skutków przemocy domowej wobec osób starszych na terenie miasta Żory"

realizowanego w okresie 10.04.2018 r. do 15.08.2018r. w Żorach przez zespół projektowy.

W związku z projektem w dniu 5.07.2018r. odbyła się prelekcja w Domu Dziennego Pobytu "Senior+" w Żorach